www.europowergenerators.com
ALAAF ALAAF!

Geachte dames en heren,

het carnavalseizoen komt weer op gang. De meeste praalwagens zijn tegenwoordig uitgerust met een licht- en geluidsinstallatie. Een ingebouwd stroomaggregaat zorgt voor de noodzakelijke stroomvoorziening.

Als fabrikant van aggregaten geven we u graag enkele tips om het aggregaat in alle veiligheid te gebruiken.

TOP 10 OM VEILIG TE FEESTEN

  1. Lees eerst de met het aggregaat meegeleverde handleiding om uw veiligheid en die van anderen te waarborgen.
  2. Plaats het aggregaat op een horizontaal oppervlak. Houd kinderen en dieren op een veilige afstand van het werkende aggregaat om verbranding of enig ander letsel te voorkomen.
  3. Uitlaatgassen zijn giftig. Gebruik het aggregaat niet in een gesloten of onvoldoende geventileerde ruimte.
  4. Zorg dat het aggregaat droog blijft en bedien het niet met natte handen.
  5. De uitlaat wordt zeer heet tijdens het gebruik van het aggregaat en blijft nog een tijdje heet nadat de motor werd stilgelegd. Raak de uitlaat dus niet aan om brandwonden te vermijden. Houd ontvlambare stoffen op afstand van het aggregaat.
  6. Vul nooit brandstof bij terwijl de motor draait en zorg voor voldoende ventilatie tijdens het tanken. Rook niet in de nabijheid van het aggregaat en zeker niet tijdens het vullen met brandstof. Veeg gemorste brandstof onmiddellijk op om te vermijden dat die vuur vat. Het vervoer van brandstof dient te gebeuren in een goed afsluitbare jerrycan.
  7. Houd steeds een gebruiksklaar brandblusapparaat met ABC-poeder bij de hand. Blus in eerste instantie zeker niet met water.
  8. In een mobiele toepassing is het niet zo evident om het aggregaat correct te aarden. Om personen te beschermen tegen indirecte aanraking van onder spanning staande delen is het daarom aangewezen om het aggregaat uit te rusten met een isolatiebewakingstoestel (IB). Een aardingspin is hier overbodig.
  9. Schakel eerst de belastingen uit alvorens de motor van het aggregaat stil te leggen.
  10. Werk nooit aan het aggregaat terwijl dit draait.

17/02/2009
kVA@europowergenerators.com  EUROPOWER Generators