Geachte dames en heren

Wat is er leuker dan even iemand anders zijn? Met masker en pruik wat gieren, lachen en brullen.
Lekker zot doen…het mag! Met andere woorden: het is weer carnaval.

Verenigingen tonen zich op hun best op mooie praalwagens die vaak zijn uitgerust met licht- en geluidsinstallaties. De elektriciteit voor het gebruik van deze installaties wordt door stroomaggregaten opgewekt.

Als producent geven wij u graag enkele tips om deze stroomaggregaten op een veilige manier te gebruiken.

  1. Lees zorgvuldig de handleiding vooraleer het aggregaat te gebruiken.
  2. Plaats het aggregaat op een horizontaal oppervlak. Zorg altijd dat kinderen en dieren zich op een veilige afstand van het werkende aggregaat bevinden. Zo voorkom je verbranding of enig ander letsel.
  3. Alle uitlaatgassen zijn giftig. Gebruik het aggregaat daarom nooit in een afgesloten of onvoldoende geventileerde ruimte.
  4. Houd het aggregaat droog. Zorg dus ook dat je het niet bedient met natte handen.
  5. Voorkom brandwonden door de gebruiker erop te wijzen dat de uitlaat zowel tijdens als een tijdje na het gebruik zeer heet kan zijn (+240°C). Houd ook ontvlambare stoffen op een veilige afstand.
  6. Vul de brandstof enkel bij nadat de motor is stilgelegd, zorg voor voldoende ventilatie en rook niet tijdens het bijvullen. Doe dit laatste nooit in de nabijheid van het aggregaat. Gemorste brandstof dient onmiddellijk te worden opgeveegd zodat deze geen vuur kan vatten. De brandstof mag enkel worden vervoerd in een goed afsluitbare jerrycan.
  7. De aanwezigheid van een gebruiksklaar brandblusapparaat met ABC-poeder is essentieel. Blus in eerste instantie nooit met water.
  8. De correcte aarding van het aggregaat tijdens een mobiele toepassing is moeilijk. Er wordt aangeraden om het aggregaat uit te rusten met een isolatiebewakingstoestel (IB) om personen te beschermen tegen indirecte aanraking van delen die onder spanning staan.
  9. Schakel steeds eerst de belastingen uit vooraleer de motor wordt stilgelegd.
  10. Voer nooit werkzaamheden uit op een draaiend aggregaat.

Gelieve deze informatie over het veilig gebruik van stroomaggregaten te delen met uw klanten en met zoveel mogelijk carnavalisten.

Met vriendelijke groeten,

Het Europower-team

   

 16/01/2018